Blikkenpost

Blikkenpost is een gelegenheidsproject van Drukwerk in de Marge (https://drukwerkindemarge.org/over-ons/blikkenpost/). De Stichting Drukwerk in de Marge verenigt mensen die geïnteresseerd zijn in drukken en uitgeven, in boekdruk of in andere technieken, en bestaat al 75 jaar. 200 contribuanten van de 570 zijn zelf actief als drukker/kunstenaar/uitgever; de overigen steunen Drukwerk in de Marge uit sympathie en belangstelling, voor hun genoegen of ‘voor de goede zaak’. Op de foto mijn bijdrage aan het project, een ansichtkaart – links voorzijde, rechts achterzijde. Fotokopie en hand-stempel-werk- voor de zes helden van Tonga, gebaseerd op ‘The Real Lord of the Flies’, door Rutger Bregman geïnitieerd (https://decorrespondent.nl/11274/het-verhaal-van-de-echte-lord-of-the-flies-gaat-naar-hollywood/433428930-d7fc663e)