RUW! #4

RUW!#4 wordt de 4e bijzondere uitgave in Nederland van het kunstenaarsmagazine. De kunstenaar Hans Konings nam het initiatief toen hij langere tijd in Berlijn woonde, in samenwerking met Berlijnse vrienden-kunstenaars. Inmiddels alweer jaren woon en werkzaam in Den Haag, was een groep wisselende kunstenaars snel bereid gevonden deel te nemen om circa 3 keer per jaar werken aan te leveren voor het tijdschrift (oplage 50 exemplaren). Iedere editie heeft een thema, voor RUW! #4 is dat: Contorted. Men is vrij om naar dit thema te werken, zolang het resultaat maar niet uit de printer (alleen) komt; handmatige ingrepen zijn vereist. Via Facebook en E-mail (op persoonlijke uitnodiging) vindt exposure plaats: Watch Out For RUW! #4!!! (september/oktober najaar, Den Haag). De foto toont mijn bijdrage, getiteld ‘Contorted World’, linodruk op papier.